پرش لینک ها

Tag: جلسه کنکور

توصیه های کلیدی برای جلسه کنکور

توصیه های کلیدی برای جلسه کنکور

توصیه های طلایی اساتید مشاوره پایا به داوطلبان برای جلسه آزمون (کنکور و امتحانات نهایی) ۱) شماره صندلی و مشخصات ثبت نامی خود را با پاسخ برگ تطبیق دهید و در صورت مشاهده هرگونه اشکال، آن را به مراقبین جلسه اطلاع دهید. ۲) چند نفس