پرش لینک ها

تست های تالیفی پایا

بانک تست پایا شامل چه مواردی است؟

بانک تست پایا مجموعه ای مشتمل بر 250000 تست و سوال با پاسخ های تشریحی، برای دوره متوسطه دوم (نظام جدید) می باشد. منابع مورد استفاده در این بانک، آزمونهای آزمایشی برگزار شده شامل: قلم چی، گزینه 2، سنجش، گاج (با آپدیت به روز) و نیز سوالات تالیفی، کنکور و مدارس سمپاد کشور است. با این بانک تست، نیاز عزیزان به کتابها و منابع تستی پرهزینه برطرف می شود. استفاده از این بانک تست برای دانش آموزان عضو موسسه رایگان بوده و نرم افزار مربوطه برای همراهان پایایی ارسال می گردد.

آیا در زمینه کنکور و راه های موفقیت سوال دارید؟

نگران نباشید، اساتید مشاوره پایا در کنار شما هستند.