پرش لینک ها

تست MBTI

بخش اول سوالات

این پرسشنامه توسط کاترین بریگز و ایزابل بریگز ساخته شده است‚ و در جهت شناخت چگونگی ارضاء شخصیت و رضایت شغلی تلاش می کند تا برخی از انواع مشاغل مناسب را معرفی کند بطوریکه چگونگی نگاه فرد به محیط و چگونگی تصمیم گیری او را نشان می دهد. درک او از اولویت ها و ترجیحات خود و دیگران‚ او را در شناسایی توانمندی هایش یاری می کند. این درک و فهم به او بینشی نسبت به نوع کاری که از آن لذت می برد و در آن موفق است و چگونگی ارتباط او با دیگران که ترجیحات متفاوتی دارند ‚ بدست می دهد. این آزمون دارای 87 سوال است.

● باید در هر سوال صرفا یکی از گزینه های الف یا ب را انتخاب نمایید.
● این آزمون محدودیت زمانی ندارد اما برای تکمیل پرسشنامه زمانی حدود 15 تا 25 دقیقه لازم می باشد.
● شما می بایست بر اساس درک شخصی خود به سوالات پاسخ دهید.
● در صورتیکه جواب سوالی در بین دو گزینه ارائه شده نیست، می توانید به آن سوال پاسخ ندهید.

پس از پاسخگویی به پرسش های این صفحه، بر روی دکمه “مرحله بعد” کلیک کنید.

1- آیا شناختن شما
الف) آسان است؟
ب) دشوار است؟

2- آیا
الف) با هر کسی تا حدی که لازم می دانید به راحتی صحبت می کنید؟
ب) فقط با افراد خاصی آن هم در شرایط خاصی می توانید زیاد صحبت کنید؟

3- شما معمولا
الف) زود جوش هستید؟
ب) آرام و درون گرا هستید؟

4- روابط دوستانه شما
الف) با افرادی معدود ولی عمیق است؟
ب) با تعداد بسیاری از افراد ولی سطحی است؟

5- می توانید به طور نامحدود
الف) فقط با کسانی که علایق مشترکی با شما دارند صحبت کنید؟
ب) می توانید تقریبا با هر کسی صحبت کنید؟

6- در صحبت کردن با دوستانتان
الف) گاهی مسائل شخصی را به طور خصوصی به آنان می گویید؟
ب) تقریبا هرگز چیزی را که نمی خواهید بگویید بیان نمی کنید؟

7- آیا معمولا
الف) آزادانه احساسات خود را نشان می دهید؟
ب) احساسات خود را نشان نمی دهید؟

8- وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند
الف) احساس ناراحتی می کنید؟
ب) اصلا ناراحت نمی شوید؟

9- آیا عادت دارید
الف) به هیچ کس اعتماد نکنید یا حداکثر به یک نفر اعتماد کنید؟
ب) تعدادی دوست دارید که به آن ها اعتماد می کنید؟

10- آیا
الف) فکر می کنید همه کسانی را که دوست دارید می دانند که دوستشان دارید؟
ب) به بعضی افراد علاقمند هستید بی آنکه بگذارید آن ها بدانند؟

11- وقتی با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح می دهید
الف) به صحبت گروهی بپردازید؟
ب) هر بار فقط با یک فرد صحبت کنید؟

12- در بین دوستانتان آیا
الف) یکی از آخرین کسانی هستید که خبرها را می شنوید؟
ب) همه نوع خبری در مورد هر کسی دارید؟

13- در یک محفل اجتماعی
الف) سعی می کنید کسی را که دوست دارید با او صحبت کنید به گوشه ای بکشید؟
ب) با گروه می جوشید؟

14- در میهمانی ها
الف) گاهی کسل می شوید؟
ب) همیشه به شما خوش می گذرد؟

15- کدام لغت برای شما جالب تر است؟
الف) صحبت کردن
ب) نوشتن

16- کدام لغت برای شما جالب تر است؟
الف) آرام
ب) سر زنده

17- کدام لغت برای شما جالب تر است؟
الف) ساکت
ب) پر حرف

18- در یک میهمانی دوست دارید
الف) کاری کنید که مراسم به خوبی برگزار شود؟
ب) می گذارید هر کسی به میل خودش خوش بگذراند؟

19- هنگاهی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید
الف) بیشتر از بقیه صحبت می کنید؟
ب) کمتر از بقیه؟

20- در یک گروه بزرگ اغلب
الف) دیگران را معرفی می کنید؟
ب) معرفی می شوید؟

21- زمانی که در مورد یک پیشامد فکر می کنید ترجیح می دهید
الف) در این مورد با شخصی صحبت کنید؟
ب) در مورد آن خوب فکر می کنید؟

22- آیا افرادی که تازه با شما آشنا می شوند می توانند بگویند به چه علاقه دارید؟
الف) خیلی سریع
ب) تنها پس از آنکه شما را خوب شناختند

23- آیا معمولا منظورتان
الف) بیشتر از آنچه می گویید می باشد؟
ب) کمتر از آنچه می گویید است؟

24- وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنید
الف) برایتان خوشایند یا دست کم راحت است؟
ب) زحمت زیادی برایتان دارد؟

25- وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شود
الف) آن را مطرح می کنید؟
ب) در مورد گفتن آن تردید دارید؟