پرش لینک ها

Tag: چربی

چربی های مورد نیاز برای عملکرد مطلوب مغز

چربی های مورد نیاز برای عملکرد مطلوب مغز

این گروه از مواد غذایی پر کالری ترین گروه بوده حدود ۳۰ درصد از انرژی مورد نیاز روزانه را تامین می‌کنند. چربی ها انواع گوناگونی داشته و هر یک در بدن دارای نقش حیاتی می باشند. به عنوان مثال چربی‌ها در اعمالی نظیر حفظ دمای