پرش لینک ها

Tag: لایتنر

جعبه لایتنر

جعبه لایتنر

یکی از روش‌های موثر یادگیری مطالب، استفاده از جعبه لایتنر است. در اینجا درباره این ابزار سودمند آموزشی، توضیحاتی ارائه خواهد شد. امیدواریم با استفاده از این وسیله که بر پایه منحنی U قرار گرفته است، به یاد آوری هرچه بهتر مطالب در مدت زمان