پرش لینک ها

مشاوره انگیزشی

معجزه خنده و لبخند روی لبتان!

معجزه خنده و لبخند روی لبتان!

آیا تاکنون از فواید خندیدن غافل بوده اید؟ شاد بودن در زندگی اولویت زندگیتان نبوده؟  آیا تاکنون شده که هنگام شوخی با دوستان‏تان سرتان ضربه بخورد یا دستتان بشکند؟ آیا به یک نکته جالب توجه کرده اید: هنگامی که در حال خندیدن هستید درد کمتری

مواظب افکارت باش!

مواظب افکارت باش!

خانمی می‌گفت: وقتی جوان بودم، می‌گفتم من هرگز با مردی که نامش منوچهر باشد، ازدواج نخواهم کرد. هرگز با مردی که جوان‌تر از خودم باشد، ازدواج نخواهم کرد و هرگز در زندگی ظرف نخواهم شست؛ اما الآن هر سه کار را انجام داده‌ام! تا به
قانون قورباغه آب‌پز!

قانون قورباغه آب‌پز!

افسانه‌ای قدیمی درباره قورباغه و یک سطل آب وجود دارد که در حقیقت مثالی از «قانون زوال» است: اگر یک قورباغه‌ی شاد و براق و باهوش را بگیرید و درون یک سطل آب جوش بیندازید چه واکنشی نشان خواهد داد؟ بی درنگ بیرون خواهد پرید!